Stichting At Home
Stichting At Home
Adres:
Bouwhuishorst 13
Woonplaats:
ENSCHEDE
Postcode:
7531 EX
Provincie
Overijssel
Contactpersoon:
mw. Gerards
Telefoon:
53 4347331
E-mailadres:
haitsma.gerards@home.nl

Aard handicap:
Lichte verstandelijke beperking (ml niveau)
Autistische stoornis
Leeftijd:
Van 22 tot 34
Identiteit:
Maakt niet uit

Realisatie
Is het ouderinintiatief gerealiseerd?:
ja
Zo nee, jaar waarin realisatie is gepland:
Zo ja, jaar waarin ouderinitiatief is gerealiseerd:
2005

Gegevens ouderinitiatief
Naam:
Stichting At Home
Plaats waar initiatief gerealiseerd is/wordt
Enschede
Provincie:
Rechtspositie woonvorm:
Stichting

Informatie te verkrijgen bij
Adres:
Bouwhuishorst 13toev.
Woonplaats:
ENSCHEDE
Postcode:
7531 EX
Provincie:
Overijssel
Contactpersoon:
mw. Gerards
Telefoon:
53 4347331
E-mailadres:
haitsma.gerards@home.nl
Identiteit:
Maakt niet uit

De bewoners
Aantal (potentiële) bewoners:
6
Korte omschrijving bewoners:
(jong)volwassenen met lichte verstandelijk en/of sociale beperking. Allen hebben Wajong, maar werken 30 -36 uur (WSW en in bedrijf)
leeftijd:
van 22 tot 34
Aard handicap:
Lichte verstandelijke beperking (ml niveau)
Autistische stoornis
Is er nog plaats voor een of meer bewoners?:
Nee

Huisvesting
Wat is de (gewenste) locatie van uw wooninitiatief?:
Stad
Wordt de woning:
Gehuurd
Soort (gewenste) woning:
nu nog eigen zit-slaapkamer, over 2 jaar eigen appartement
Is er een woningbouwcoöperatie betrokken bij uw ouderinitiatief?:
Ja
Welke woningbouwcoöperatie:
de Woonplaats

Begeleiding en ondersteuning
Ontvangt u begeleiding bij de realisatie van het ouderinitiatief?:
Geen ondersteuning
Wie gaat de zorg bieden?:
team van zelfstandige zorgverleners
Welke zorgaanbieder?:

Financiering
Op welke wijze wordt de zorg gefinancierd / zal de zorg gefinancierd worden?:
PGB
Maakt u gebruik van fondsen voor de inrichting van gezamenlijke ruimte/tuin voorbereidingstraject e.d.:
Ja
Zo ja, welke fondsen:
Provincie Overijssel heeft subsidie verleend voor investering in bouw gemeenschappelijke ruimte ten einde de huurprijs te drukken. De Woonplaats heeft de huur van de gemeenschappelijke ruimte aangepast, zodat de bewoners maar een klein bedrag extra hoeven te betalen.
Maakt u gebruik van sponsoring?:
Nog niet
Zo ja, welke sponsoring:

Behoeftepeiling
Waar heeft u nog behoefte aan?:
Informatie
Overige opmerkingen:


vorigeoverzicht(45/135)volgende